به مجموعه ای از تجهیزات آتش نشانی

که هماهنگ با هم جهت خبر دادن و آشکارسازی وقوع حریق در محیط سازمان

یا هر مکان دیگر عمل می کنند، گفته می شود.

این سیستم از نظر نحوه آغاز به دو صورت دستی و خودکار وجود دارد:

 اعلام حریق دستی:  سیستمی است که شامل کاشف خودکار نیست و هشدار فقط از طریق دست توسط انسان آغاز می شود.

در واقع  اعلام حریق دستی بدون اپراتور کارایی ندارد.

تمام ساختمان هایی که اعلام حریق خودکار دارند الزاما باید اعلام حریق دستی هم داشته باشند.

 اعلام حریق اتومات (خودکار):  اعلام حریق اتومات سیستمی است

که دارای یک سری حسگر است که به یک یا چند محصول حریق حساس هستند

و در صورت حس کردن آن ها به صورت خودکار فعال می شوند.

اعلام حریق خودکار شامل دو سیستم موضعی و مرکزی نیز می باشد.

اعلام حریق اتومات موضعی (انفرادی): به این صورت است که

بر روی آشکارساز ها آژیر هشدار نصب شده است.

کاشف های موضعی باید دارای طول عمر 5 سال و باتری مناسب جهت استفاده باشند.

اعلام حریق خودکار مرکزی: دارای پنل مرکزی هستند و آشکارساز ها

سیگنال را به پنل و پنل به آژیر ها و غیره می رساند

اعلام حریق

دستگاه مرکزی اعلام حریق ZI-HSD 1015


 • : BS EN 54-5,54-7 and ISIRI 3708,3709,3710
 • : – 15 °C _ + 80 °C
 • : 5 % _ 95 % RH بدون میعان
 • : 60 °C ± 3 °C

اعلام حریق

دستگاه مرکزی اعلام حریق ZI-HSD 1020


 • : 60° c +- 5° c
 • : 0.2 dB/m (0.05 – 2) dB/m
 • : φ 98 × 58 mm
 • : 157 گرم

اعلام حریق

دستگاه مرکزی اعلام حریق ZX-1800-N


 • : BS EN 54-2,54-4 and ISIRI 3707
 • : 2 – 18 Zones
 • : 220±10%VAC
 • : 2*12 V (7.5Ah)

اعلام حریق

شاسی اعلام حریق (شستی معمولی) مدل ACP-N


 • : ندارد
 • : انتخابی
 • : دارد
 • : دارد

اعلام حریق

کنترل پنل اعلام حریق TCP 2-18


 • : مدارات کارت زون SMD
 • : 2-18
 • : 210-230 VAC
 • : 2×12V (4.5 - 7.2 AH)

اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۱ زون


 • : حداقل 1 ، حداکثر 1
 • : تقریبی 3
 • : 271×200×92

اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۲-۶ زون


 • : حداقل 2 ، حداکثر 6
 • : تقریبی 5
 • : 412×267×92

اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۸-۱۴ زون


 • : حداقل 8 ، حداکثر 14
 • : تقریبی 9/2
 • : 503×329×92

اعلام حریق

مرکز کنترل اعلام حریق مدل AFC؛ ۱۶-۲۸ زون


 • : حداقل 16 ، حداکثر 28
 • : تقریبی 9/7
 • : 503×329×131