راه بند وسیله ای است که با به کار بردن آن می توان ورود و خروج وسیله نقلیه را کنترل کرد.

راهبند اتوماتیک که بیشترین کاربرد را برای پارکینگ های عمومی پرتردد دارد

می تواند به دستگاههای کنترل تردد نیز متصل گردد.

البته این محصول از لحاظ کارکرد به چند گونه تقسیم بندی می شود

که می توان مدل بوم دار را پر کاربردترین آن دانست و در رده بعدی مدلهای بولارد و زنجیری قرار دارد.

در مدل های کنترلی با ریموت و اتوماتیک برای جلوگیری از ورود و خروج

وسایل نقلیه افراد غیر مجاز جلوگیری می کند.

در مدل برقی برای بستن راه های دسترسی، خروجی ها و ورودی ها مناسب است

و از یک یا چند مولفه برای ایجاد یک راه حل خودکار بررسی ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل الکترونیکی اهرمی در ورودی پارکینگ ها، عوارضی، انبار کالا، ریل های راه آهن،

مکان های بازرگانی و تجاری، راهبند عبور ماشین مجتمع های اداری

و راهبند تردد خودرو اماکن اختصاصی، راهبند مجتمع های مسکونی و بیمارستان ها کاربرد دارد.