دزدگیر یا سیستم اعلام سرقت  وسیله ای است که به هنگام گذر از یک حریم خصوصی

یا شکستن یک قفل، با اعلام صدا، این عمل غیرقانونی را اعلان می‌کند.

سیستم های اعلام سرقت یکی از بخش های مهم سیستم های حفاظتی _ امنیتی هستند.

همانطور که از نام آن مشخص است ، این سیستم ها امکان تشخیص ورود غیر مجاز

به اماکن مختلف را امکان پذیر می کنند.

به این ترتیب شما می توانید تدابیر لازم امنیتی را برای مقابله با سرقت یا کاهش

خسارت های ناشی از آن بیاندیشید.

تمامی دزدگیرهای پیشرفته منزل، دزدگیر اماکن و استاندارد

دارای یک ساختار کلی هستند که شامل:

یک مدار باز و یک مدار بسته

مدار آژیر

مدار شارژ باتری

انواع حسگرها و آژیرها و هشدار دهنده ها