جک وی 2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 500


 • عرض هرلنگه : 3.5 متر
 • قدرت هرلنگه : 500 کیلوگرم
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • ولتاژ کارکرد : ۲۲۰ ولت
11,200,000تومان

جک وی 2

جک پارکینگی وی تو کالیپسو V2 CALYPSO 600


 • عرض هرلنگه : ۴ متر
 • قدرت هرلنگه : 500 کیلوگرم
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • ولتاژ کارکرد : ۲۲۰ ولت
12,500,000تومان

بدون دسته‌بندی

جک وی تو کالیپسو Calypso 400


 • قدرت هرلنگه : 400 کیلوگرم
 • ولتاژ کارکرد : ۲۲۰ ولت
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • عرض هرلنگه : 2.5 متر
8,490,000تومان

جک وی 2

جک وی تو مدل Calypso400 Sim+1


 • عرض هرلنگه : 2.5 متر
 • قدرت هرلنگه : 400 کیلوگرم
 • کشور سازنده : ایتالیا
 • ولتاژ کارکرد : ۲۲۰ ولت
9,000,000تومان