-5%

جک درب پارکینگی

جک پارکینگی زومر آلمان مدل توییست ۲۰۰ (twist 200)


 • قدرت هرلنگه : 200 کیلوگرم
 • عرض هرلنگه : 2.5 متر
 • ولتاژ کارکرد جک : ۲۴ ولت
 • نصب : قابلیت نصب باطری پشتیبانی
12,480,000تومان 11,856,000تومان
-5%

جک درب پارکینگی

جک پارکینگی زومر آلمان مدل توییست ۳۵۰ (twist 350)


 • قدرت هرلنگه : ۷۰۰ کیلوگرم
 • عرض هرلنگه : ۴ متر
 • ولتاژ کارکرد جک : ۲۴ ولت
 • نصب : قابلیت نصب باطری پشتیبانی
21,050,000تومان 19,997,500تومان
-5%

جک درب پارکینگی

جک پارکینگی زومر آلمان مدل توییست ۵۰۰ (twist xl500)


 • قدرت هرلنگه : ۱۰۰۰ کیلوگرم
 • عرض هرلنگه : ۶ متر
 • ولتاژ کارکرد جک : ۲۴ ولت
 • نصب : قابلیت نصب باطری پشتیبانی
28,850,000تومان 27,407,500تومان