دوربین مداربسته

ماکت دوربین بولت


  250,000تومان

  اعلام حریق

  مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۱ زون


  • : حداقل 1 ، حداکثر 1
  • : تقریبی 3
  • : 271×200×92

  اعلام حریق

  مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۲-۶ زون


  • : حداقل 2 ، حداکثر 6
  • : تقریبی 5
  • : 412×267×92

  اعلام حریق

  مرکز کنترل اعلام حریق مدل ACT؛ ۸-۱۴ زون


  • : حداقل 8 ، حداکثر 14
  • : تقریبی 9/2
  • : 503×329×92

  اعلام حریق

  مرکز کنترل اعلام حریق مدل AFC؛ ۱۶-۲۸ زون


  • : حداقل 16 ، حداکثر 28
  • : تقریبی 9/7
  • : 503×329×131