سیماران


 • دید در شب : دارد
 • تعداد واحد پنل : 3 واحد
 • قابلیت ضد آب : دارد
699,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۳.۵ اینچ بدون حافظه HS-35FL


 • صفحه نمایش : 3.5 اینچ
 • حافظه : ندارد
 • اینترکام : داخل واحد با گوشی صوتی
850,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۴.۳ اینچ با حافظه HS-43FL/M100


 • صفحه نمایش : 4.3 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
1,300,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۴.۳ اینچ با حافظه HS-43TK/M100


 • صفحه نمایش : 4.3 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
1,300,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۴.۳ اینچ با حافظه HS-43TK/M100-WIFI


 • صفحه نمایش : 4.3 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
1,730,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۴.۳ اینچ بدون حافظه HS-43FL


 • صفحه نمایش : 4.3 اینچ
 • حافظه : ندارد
 • اینترکام : داخل واحد با گوشی صوتی
910,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه HS-72TK/M100


 • صفحه نمایش : 7 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
1,890,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه HS-73/M200


 • صفحه نمایش : 7 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
2,000,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه HS-78/M100


 • صفحه نمایش : 7 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
2,360,000تومان

سیماران

آیفون تصویری سیماران ۷ اینچ با حافظه HS-78/M100-WiFi


 • صفحه نمایش : 7 اینچ
 • حافظه : دارد
 • اینترکام : با کلیه واحدها
3,250,000تومان