آژیر

آژیر پیزو الکتریک تک صدا APS


 • : 220 , 48 , 16-27
 • : زیر و بم
 • : 80-100db
 • : سفید، قرمز، مشکی

آژیر

آژیر پیزو الکتریک مولتی تن AMS


 • : 220,110,48,16-27
 • : 10 صدای قابل انتخاب
 • : 80-100db
 • : سفید، قرمز، مشکی

آژیر

آژیر فلاشر ZI-G 915


 • : گاز طبیعی - گاز مایع – گاز طبیعی فشرده
 • : 220 ولت AC 50/60 Hz
 • : <= 6 وات
 • : – 15 °C _ + 80 °C

آژیر

آژیر فلاشر ZI-R 80


 • : 0 % _ 98 % RH (بدون میعان)
 • : ABS (غیر قابل اشتعال )
 • : 30x83x85 mm
 • : 50 گرم

آژیر

آژیر فلاشر ZI-SS 81


 • : EN 54-3 : 2001
 • : 12 – 30 V D.C.
 • : 0mA
 • : -15° C - +70° C

آژیر

آژیر فلاشر ZI-SS 88


 • : EN 54-3 : 2001
 • : 18 – 30 V D.C.
 • : 0mA
 • : 20°c+70°c

آژیر فلاشر

آژیر فلاشر آریاک AVL-LED


 • : 220,24,12
 • : 92×92×78
 • : زیر و بم
 • : 80-100db

آژیر فلاشر

آژیر فلاشر چند صدا مدل SB 110 & SSB 1811


 • : 12-30 VDC
 • : 50±5 mA
 • : 100 dB
 • : ( در آژیر چند صدا؟ ) 8

آژیر فلاشر

آژیر فلاشر مدل زنون AVX


 • : 220,24,12
 • : قرمز
 • : 92×92×78
 • : زیر و بم

آژیر

آژیر و آژیر فلاشر مدل RSF-91 , RSF-90


 • ولتاژ کارکرد : 20-30 ولت
 • : 20-30 MA
 • : 95 db
 • : IP-21

آژیر فلاشر

آژیر۲۴ ولت S111


 • : 12-30 VDC
 • : mA 50
 • : 100 dB
 • : حداکثر 90% بدون میعان