-->

V2 Moov

  • در باز کن اتوماتیک مخصوص درب های دو لنگه حداکثر به وزن هر لنگه 200 کیلو گرم
  • حداکثر عرض هر لنگه 3 متر
  • مناسب برای آپارتمان های حداکثر تا 15 واحد