-->

V2 Axil

  • در باز کن اتوماتیک مخصوص درب های دو لنگه حداکثر به وزن هر لنگه 300 کیلو گرم
  • حداکثر عرض هر لنگه 2.8 متر
  • مناسب برای آپارتمان های حداکثر تا 35 واحد
  • بازوی در بازکن مخصوص تردد های زیاد