-->

قفل پارکینگ تاپ (Top Parking Lock)

top-parking-lock

دیگر نگران پارک دیگران در محل پارکتان نباشید!

با توانایی کارکرد برق و باتری به همراه 2 ریموت کنترل