-->

LEADER

  • شفت هاي با اندازه مختلف براي دربهاي كوتاه و بلند
  • قابليت اتصال قفل برقي در صورت تهيه كيت آن
  • استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن جهت بهبود کارایی
  • قدرت تا هر لنگه 500 كيلو گرم
  • قدرت موتور :280 وات
  • طول هر لنگه حداکثر 3.5 متر
  • زاویه چرخش : 120 درجه
  • حرکت بکنواخت ، بی صدا و بدون ضربه